Współczesna szkoła by kształcić współczesnego człowieka musi iść z duchem czasu.

Programy nauczana nie mogą cisnąć swymi ramami aż tak bardzo by nie unowocześnić procesu edukacyjnego. Zresztą w przedmiotowych programach nowe technologie są obecne. Włączenie do procesu nauczania w szkołach podstawowych zagadnień takich jak kodowanie i programowanie jest tego najlepszym przykładem. Nowoczesny nauczyciel to też taki, który korzysta z nowych technologii i nie obawia się ich używać na lekcjach. Dzięki temu może ten proces edukacyjny udoskonalić i urozmaicić. Wykorzystanie na zajęciach takich urządzeń jak komputery, tablety czy drukarki nie będzie czymś niezwykłym. Dzieci są obeznane z różnymi urządzeniami. Dzięki temu można wzmacniać działanie zmysłów wzroku i słuchu. Lekcja może być różnorodna dzięki zastosowaniu drukowanych, kolorowych kart pracy, prezentacji multimedialnych, filmów, odsłuchów lub gier dydaktycznych. Lekcja, gdy dziecko sztywno siedzi w ławce przez czterdzieści pięć minut zdaje się być zapomnianym zjawiskiem. Współczesna szkoła pozwala na naturalną potrzebę dziecka, jaką jest ruch i ma na uwadze możliwości skupienia uwagi w danym odcinku czasu. Dzieci powinny mieć możliwość wyrażenia siebie i realizowania swoich potrzeb. Istotnym będzie też podejście indywidualne, które pozwoli każdemu na przyswojenie wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości. Każdy rozwija się przecież swoim rytmem, bo każdy jest odrębną jednostką.